Magareće godine lektira 5-razred


Magareće godine  pisac: Branko Ćopić
Vrsta djela: Dječji roman,
Vrijeme radnje: 1942 godine,
Mjesto radnje: grad Bihać,
Tema: piščevo djetinjstvo provedeno u đačkom internatu u Bihaću.
Ideja: Na život uvijek treba gledati s vedrije strane.
Kratak sadržaj: Fabula:
Roman "Magareće godine" ima veoma razgranatu fabulu. Radnja se događa u sadašnjosti i prošlosti. Radnja počinje 05.11.1942. godine, kada su partizani oslobodili grad Bihać. U krajiškoj brigadi bili su pisac i njegov drug iz đačkog konvikta, tobdžija Baja. Došavši do zgrade đačkog doma internata, pisac se počeo prisjećati svog djetinjstva i đačkih dana. Roman ima 28 poglavlja  a svako poglavlje više epizoda.
Fabula:
 1. poglavlje: Piščev dolazak u đački dom internat.
 2. poglavlje: Upoznavanje sa piščevim drugovima iz konvikta: Duletom Dabićem zvanim De-De-Ha, Bajom Bajazitom, Hamidom Rusom, Krstom Buvom.
 3. Dolazak Hajduka u Bihaćku kulu.
 4. Bijeg Hajduka iz kule.
 5. Konviktaši prave smicalicu Pazitelju Smrdonji: u kutiju s rahat-lokumom podmeću mu kokošija crijeva.
 6. Krsto Buva pripovijeda šta je bilo na Smrdonjinom ljubavnom sastanku.
 7. Družina se sveti dječaku Bobi Lutki zato što ih je izdao smrdonji.
 8. Vesele dogodovštine iz učionice - Krsto Buva ubacio vrapce, De-De-Ha se obrukao na času vjeronauka.
 9. Dolazak braće Mandića u konvikt.
 10. Braća Mandić predlažu da družina spali "Crnu knjigu".
 11. Družina se dogovara kako će provaliti u učuionicu i spaliti crnu knjigu.
 12. Baja se zaljubio.
 13. Pisac Branko piše ljubavno pismo za Baju.
 14. Pisac Branko zaljubljuje se u Zoru Tanković.
 15. I Branko Mandić zaljubljuje se u zoru.
 16. Braća Mandić priređuju spletku Baji, Bobi Lutki i Zori.
 17. Dječaci se ponovo vraćaju ideji uništenju crne knjige.
 18. Jedan od blizanaca Mandića krade ključeve i simulira da je mjesečar pred čuvarom, Jovom Škandalom.
 19. Dječaci spaljuju crnu knjigu i zbog toga ih čitav konvikt slavi kao heroje.
 20. Perfekt kažnjava Duleta Dabića izbacivanjem iz konvikta.
 21. De-De-Ha se privremeno smiješta u magacinu iza konvikta.
 22. Djevojčice poklanjaju posebnu pažnju Duletu, koji je postao najpopularniji dječak u konviktu.
 23. Konviktaši osnivaju list kreketaljka.
 24. Dječaci u konviktu spremaju štrajk zbog loše hrane.
 25. Štrajk u konviktu.
 26. Štrajk donosi rezultate i smijenjen je perfekt, De-De-Ha jer vraćen u konvikt.
 27. Sloga u konviktu.
 28. Pisac se prisjeća svojih drugova iz konvikta i nezaboravnih "Magarećih godina".
Bilješke o piscu:
Branko Ćopić rođen je 1915 godine u selu Hašani ispod planine grmeč blizu Bosanske Krupe. Napisao je velik broj djela za djecu i odrasle. Bio je pripovjedač i romanopisac. Osnovnu školu završio je u Bosanskoj Krupi a učiteljsku školu pohađao je u Banjoj Luci, Sarajevu i Karlovcu. Diplomirao je pedagogiju u Beogradu. Njegova najpoznatija djela su: Prolom, Doživljaji Nikoletine Bursaća, Ne tuguj bronzana stražo, Bašta šljezove boje, Delije na Bihaću, Osma ofenziva i druge. Branko Ćopić je izvršio samoubojstvo u proljeće 1984.godine.

Linkovi