Podijeli ovu lektiru sa prijateljima

Gromovo đule lektire za 7-razred


Gromovo đule  pisac: Skender Kulenović
Vrsta djela:
pripovjetka
Vrijeme radnje : ljeto
Mjesto radnje : Rodna Kasabica , planina Vlašić , Vranica , u dvorištu , u kući
Tema : Ova pripovjetka nam govori o dječaku i majci koja je našla gromovo đule i zakopala ga negdje kod kuće. Dječak koji je sačuvan od pušaka i noža još i dan danas traži mjesto gdje je zakopano gromovo đule.
Pouka: Ne treba zaboravljati prošlost , trebamo je se sjećati , jer će nam ona u velikim situacijama pomoći.
Kratak sadržaj:
Bio je sasvim , sasvim mali , moja rodna kasabica poznata kao igralište gromova. Zgnijezdila se na golom nevisokom podnožju planina koje silaze u neveliko polje. Kad dođe ljetna oluja gromovi kao krakati svijetli divovi skaču po tim planinama , sablje njihovih munja i tutanja utjeravaju sve živo u kasabe , kuće , štale i pozatvaraju u njoj sve prozore i vrata. Nikad se toliko puta svijet ne prekrši i toliko svetih riječi iz Kurana ne izgovori. Jednom tako zaorlja takva oluja , u kući su tog popodneva ostali sami mati i on. Mati u ludoj jurnjavi pozatvara sve prozore , stisnu ga u krilo i zaklonjeni malo iza prozora gledaju u baštu. Smrklo se , ali sijevne pa voćke postanu kao da su od zlata. Odmah zatim tresak koji kao da sve raznese. Priljubio se uz majku. Onda line u voćnjak , grane se povijaju do zemlje , zao mi ih , drage naše voćke. Hoće li majko , još jednom onako? – pitao jedva čekajući da tresne. Mati ga blago udari po potiljku a grom kao da ga je čuo pa “ udari “ u sred bašte. Vidjeh usijan plavičast kolut kao da na zemlju pada sjajna tepsija pa je nestade . Poslje kad je oluja otišla, iznjela ga mati u voćnjak. Spustila ga i okretala se oko sebe. Tek mnogo poslje saznao je što je tražila. Tražila je gromovo đule. Nije veliko , sitno je kao golubovo jaje. 'ko ga nađe pa zakopa negjde pred kućna vrata , kuća će mu biti sigurna od vatre , od puške i noža. Poslje mnogo godina , jedne mrkle noći na planini Vlašić udarali su svuda oko njega snažni gromovi. Nijedan ga nije htio. Vjerujem i ne vjerujem, ali i danas traži gdje je zakopala gromovo đule.
Opis likova:
Likovi : Majka i dječak
Osobine – Mati : dobra i bezbrižna majka. Željna svima spasiti i zaštititi kao prava majka.
Dječak : Uporan i tvrdoglav. Voljan naći ono što ga zanima.
Bilješke o piscu:
Skender Kulenović rođen 2. septembra 1910. godine u Bosanskom Petrovcu, je bosanskohercegovački književnik i akademik. Pisao je pjesme i poeme, komedije, eseje, kritike, putopise, crtice, priče te romane. U rodnom Bosanskom Petrovcu završio je osnovnu školu, a potom, nakon naglog osiromašenja porodice (agrarna reforma), prelazi u majčino rodno mjesto Travnik. Tu je kao vanjski učenik završio Jezuitsku gimnaziju. Već u trećem razredu gimnazije javio se sa prvim književnim radom, zbirkom soneta "Ocvale primule". Zatim je studirao pravo na Zagrebačkom univerzitetu.
Djela: Stojanka majka Knežopoljka, poema, 1945 , komedije (Djelidba, Večera, A šta sad?), 1947., "Ševa", poema, 1952.,Soneti, 1968., Divanhana, pripovijetke, 1972.,  Gromovo đule, priče za djecu,1975.,    Šarenka,priče za djecu,1975.,   Ponornica, roman, 1977.

Linkovi

Dodaj svoj komentar