Vukov Gaj - Lektire za 6-razred


Vukov gaj  pisac: Petar Kočić
Vrsta djela :
pripovjetka
Vrijeme radnje : 1909. Na Petrov dan
Mjesto radnje : Zmijanje – Vukov gaj
Tema : Ova pripovjetka govori o starcu Vuku koji je svoj život dao za šumu i ponosno ju branio.
Pouka : Uvijek trebamo braniti i štititi ono što je naše , pa čak i ako je život u pitanju.
Kratak sadrzaj :
Negdje pred Petrov dan kad je sunce visoko drhtalo na nebu , banuše neki starinjski ljudi pred kuću Stanka Bosančića. Na jednom bijahu bijela haljina kao snjeg s crvenkastim prugama i na glavi širok šešir ispod koga mu se jedva nazirahu oči. Drugi mnogo mlađi podbulih obraza nosio je šumarsko odjelo i na leđima mu je visila drvocjepka. Nakon razgovora uputiše se prema šumi u Vukovom gaju. Šumar se okrenu i reče : „ Bosančiću sutra ćeš raditi na Vukovom gaju. Bit će dosta posla. “ Ta vjest se širila selom. Zaboravili su kad je Vuk stao u najam u Bosančića. O rođenju Vuka ispredale su se mnoge priče. Kažu da je jednoj ženi nestalo djete. Mnogo ga ja i dugo tražila , no nije ga našla. Iznemoglu i umornu rastrnuli su je vuci. To su djete poslije našli čobani , othranili ga i nadjeli ime Vuk. U Bosančića Vuk se najmio djetetom i išao s ovcama i s govedima. Bio je tih i smiren kao ovca. Nisakim se nije svađao. Svirao je ćurliku i svak je mogao raspoznati zvuk Vukove ćurlike. Najviše je volio gaj. Nije skidao oči s njega. U proljeće na Đurđevdanu skupljaju se svi na zbor kod Dobre vode u Vukovom gaju. Tada bi' gaj sav mirisao. Vuk je bio glavni kada je u pitanju gaj. Sljedećeg dana šumari krenuše u Zmijanju da prikupe radnike , no nijedan iz Zmijanja ne htjede poći. Zazvali su skupštinu i naredili da se počne sjeći Vukov gaj. Na te šumareve riječu Vuk skupi seljane i pođoše braniti gaj. U toj bitki poginuše mnogi seljani pa čak i Vuk , kojega krv obljevaše. Kad poginule pokopaše i Vukov gaj počeše sjeći. Nemilosrdna ruka sasječe i sječe sve i odnese u daleku zemlji , a Zmijanje obavi se u tugu i žalost golemu.
Glavni likovi : Vuk , Stanko Bosančić
Sporedni likovi : šumar , seljani
Osobine : Vuk – stari , pošten čovjek koji vrani ono što je njegovo i što mu pripada.
Bilješka o piscu: pogledaj ovdje.

Linkovi