Smrt Smail age Čengića - Ivan Mazuranic lektira


Pisac: Ivan Mažuranić
Vrsta djela:
epski spjev.
Tema: smrt turskog nasilnika Smail-Age Čengića.
Kompozicija: spjev se sastoji od 1134 stiha raspoređeno u pet pjevanja: Agovanje, Noćnik, Četa, Harač i Kob. Najduže pjevanje je Harač 623 stiha a najkraće Kob 34 stiha.
Mjesto radnje: radnja se odigrava u Hercegovini -Stolac, Gacko polje, i Crnoj gori -Cetinje.
Vrijeme radnje: radnja se odvija 1840. godine.

Kratak sadržaj:
Turski aga i nasilnik Smail-aga Čengić , nezadovoljan skupljanjem harača ,m naređuje da se muče i pobiju zarobljeni crnogorci, čime želi pokazati svoju moć i bijes. Bijesni aga daje objesiti i starog turčina Duraka koji mu je savjetovao da pusti crnogorce kako se nebi oni kasnije osvetili i ubili ga. Međutim aga ostaje hladan i surov na moljakanje Durakovog sina Novice poznatog krvnika i čengićevog stražara koji uzalud pokušava spasiti oca od smrti. Nakon smrti oca Novica se želi osvetiti za očevu smrtm, noću napušta turski logori pobjegne crnogorcima. Nakon što se tamo se pokrstio Novica pristupi crnogorskoj četi koja se ispraćena govorom starog popa sprema u osvetnički napad na čengićev logor. Za to vrijeme smail-aga ide da kupi harač na gatačkom polju. Podigao je šatore i počeo mučiti bijednu raju, koja nije imala platiti ono što on traži. Dok čeka usput se zabavlja viteškim vještinama jahanjem i džilčitanjem pri čemu aga bacivši džilit promaši vlaha i pogodi svog vjernog  Safera i izbi mu oko. Kad agin pjevač Bauk  ismija taj događaj u pjesmi čengić se još gore i žešće okomi na jadni siromašni narod. U tom se trenutku pojavljuije malobrojna ali hrabra crnogoprska četa koju predvodi Novica i napšada iz mraka turski logor. U toj ljutoj borbi pogine Smail-aga ali pade i  Novica. U poslednjem dijelu pjevanja pjesnik slikovito navješćuje pad turskog carstava ustanovljenog na zločinu, mučenju jadnog naroda, pljački i nepravdi.
Opis likova:
Smail-aga:  on se pojavljuje u samo dva pjevanja Agovanje i Harač, aga je oličenje zla, tiranin i nasilnik, nemilosrdan i nečovječan .
Novica Cerović: vjerno je služio agu sve dok mu ovaj nije ubio oca, nakon čega se pridružuje crnogorcima.
Pjevač Bauk:  njegova je pjesma o sramoti Rizvan age raspalila još više agin bijes.
Sluga Sefer: ostao bez oka nakon aginog nepreciznog bacanja koplja.
Bilješke o piscu:
Ivan Mažuranić rođen je u Novom Vinodolskom 11. 08. 1814. u težačkoj obitelji. U rodnom gradu završio tri razreda pučke škole zatim je završio gimnaziju u rijeci 1833. nakon toga prelazi u Zagreb gdje upisuje studij filozofije. drugu godinu studija nastavlja u Ugarskoj. 1835 vraća se u Zgreb gdje upisuje pravo na Akademiji znanosti. !840 položivši
odvjetnički ispit odlazi u Karlovac gdje radi mkao advokat. Mažuranić je autor malog broja djela ali po vrijednosti jedan od najznačajnijih hrvatskih književnika. Životno djelo mu je smrt Smail-age Čengića objavljeno 1846. godine u almanahu Istra.

Linkovi