Podijeli ovu lektiru sa prijateljima

Aska i vuk lektira 8-razred


Aska i Vuk pisac: Ivo Andrić
Vrijeme radnje:
neodređeno
Mjesto radnje : u šumi
Tema:
ovčica Aska koja nije preživjela napad vuka.
Likovi: Aska, Vuk, Askina majka i čobani.
Opis likova:
Aska- uvijek je bila nasmiješena, čista i bjela poput magle nit je odrasla ovca nit je janje.
Vuk- star i dugogodišnji neprijatelj stada.
Kratak sadržaj:
Preko zelenioh čistina, preko uskih prolaza i između sivih i teških bukovih stabala po glatkom smeđem ćilimu od lišća igrala se ovčica Aska. Čista tanka ni jošovca ni janje, a htra kao vrbova maca koju nosi vjetar. Bila je sivkasta poput magle. Ali za njom je nečujno tihim koracima išao matori vuk, dugogodišnji i nevidljivi krvnik njenog stada. Vuk je samo mislio kako pojesti Asku. Misleći na to vuk je išaoza ovčicomzastajkujući kad ona zastane i ubrazavajući kad ona ubraza. No kad je spazila vuka pokušala je pobjeći natraške . Tako je hodala i sjećala se majčinih riječi , a bešćutna zvijer je samo kružila oko nje.Tako su u takom hodu stigli do kraja šume i tu su zastali gledajući se oči u oči . Nakon dugog gledanja u očima mlade Aske vidio se samo strah za goli život, dok se u očima vuka vidjela samo glad i želja za plijenom bespomoćnim poput Aske.
Vuk već onako izmoren i linjav a bio je strašno mršav skoči na Asku, Aska u silnom strahu poče samo vrištati i stenjati . Njene krikove čuli su čobani iz obližnje doline . Kad su to čuli odmah su potrčali onamo, ali kad su došli do šume izgubili su se . Onda su konačno našli pravi put i krenuli , kad su došli na kraj šume ugledali su vukana bespomoćnoj Aski . Najednom jedan uze pušku i nacilja u vuka i Asku. Tad vuk ustade s nje a ustade i Aska . Nakon dugog ciljanja i tišine začu se pucanj. Sve ptice izletješe iz šume , svi čobani su poglede usmjerili na vuka i čekali kad će pasti , ali gle čuda umjesto vuka pade Aska ko pokošena. Svi se ukočiše i zanijemiše a vuk se izgubi u gustoj bukovoj šumi. Aska ostade ležati mrtva na tepihu od lišća gdje se do prije nekoliko trenutaka bezbrižno igrala.
Bilješke o piscu:
Ivo Andrić rodio se u Travniku u obitelji Antuna Andrića, sudskog podvornika i Katarine Pejić U dobi od dvije godine ostaje bez oca i uskoro se s majkom seli u Višegrad kod očeve sestre Ane i njenog muža Ivana Matkovšika, graničnog policajca Nakon završene osnovne škole upisuje sarajevsku Veliku gimnaziju, najstariju bosanskohercegovačku
srednju školu. Dobivši stipendiju hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva „Napredak“, Andrić 1912. godine započinje studije na Mudroslovnom fakultetu Kraljevskog sveučilišta u Zagrebu. Kasnije studira u Beču i Krakovu.

Linkovi