Mačak Džingiskan i Miki Trasi lektira za 5


Mačak Džingiskan i Miki Trasi
Pisac: Vesna Parun
Vrsta djela: Dječji roman,
Mjesto radnje: Zlarin, bučina, kukljica, otok Ugljan,
Vrijeme radnje: neodređeno, Traje oko 10 godina, kad nije poznato,
Tema: Avanture dva mačka Džingiskana i Miki-Trasija,
Ideja: Putovanje netreba uzeti samo kao potrebu, već i kao odlučnost ljudi da se upuste u nepoznato.
Kratak sadržaj:
U malom mjestu Zlarinu na rtu Bučini usred ljeta okotila se dva mala mačića. No neki seljak je strpao mačiće u vreću i bacio ih je u more. Ali su mačiće spasili neki ribari sa otoka Ugljana i odnijeli ih kod djeda Roka. Djed Roko, stari ribar, naredio je babi po imenu Pim Bako koje je dobila po jednoj japanki, da crnom mačetu dadne tri kosti, jer je crno mače bilo snažno, a šarenom mačetu da dade riblje masti , pošto je ono bilo nježno i nejako.
Zbog svoje snage crni mačak dadne sebi ime po slavnom ratniku Džingiskanu, a nježni mačak dadne sebi ime Miki Trasi. U staji i dvorištu djeda Roka živjele su i druge životinje: Magarac Žan, koza Kasi, gušter Rikiplan. Kasnije je roko donio i stogodišnju kornjaču Abu, koju je posle prodao u muzej. Nedaleko od Zlarina u selu Kukljici živjele su tri mačke; Smiljka, Vala i Saka. Vala i Saka su se ubrzo udale, a Smiljka je ostala sama. Mačak Džingiskan se zaljubio u nju. I tako su lagodno prolazili dani životinja i Rokovom dvorištu. Dok jednog dana Džingiskan nije odlučio otputovati, i pozvao je Miki-Trasija da pođe sa njim. Međutim Miki-Trasi je rekao da će odlučiti za tri dana. Međutim kad je prošlo tri dana on se sakrio na tavanu, a Džingiskan je otplovio na barci Meduza kao slijepi putnik.
Kad su ga otkrili mačak Džingiskan je pobjegao na brod "Čačak" koji je plovio prema Patagoniji. Kad je Miki-Trasi saznao gdje je otplovio njegov drug počeo ga je žaliti, a Mačak Džingiskan mu je sa puta slao pisma, poslao mu je 12 pisama u kojima mu je pisao da se oženio i zaposlio , ali njegova supruga Freni otišla je s drugim.
Mačak Džingiskan osjećao je čežnju za domom i mačkicom Smiljkjom koja ga je čekala punih 10 godina. I onda se nakon 10 godina na parobrodu vratio u Zlarin, na radost djeda Roka, babe Pin-Bako, Miki-Trasija, a najviše mačkice Smiljke. Nakon toga se Miki-Trasi sa parobrodom otisnuo u svijet, ugledavši se na svog druga.
O njemu pjesnikinja kaže:
"Izgubio se u daljini
kao što nastaje junak na bini....
I možda će te u nekom romanu,
Jednog dana poslije kiše,
O Mikiju- slavnom kapetanu-
čuti još mnogo, mnogo više.!"
Opis likova:
Glavni likovi:
Mačak Džingiskan i Miki-Trasi. Džingiskan je bio snažan, odlučan, hrabar, snalažljiv.
Miki-Trasi je bio nježan, neodlučan i strašljiv mačak.
Sporedni likovi: 
djed Roko, bab Pim-Bako, mačkica Smiljka, magarac Žan, gušter Rikiplan, koza Kasi, kornjača Aba i drugi.
Bilješke o piscu:
Vesna Parun rođena je 1922 u mjestu Zlarin pokraj Šibenika. Piše pjesme , drame, eseje, za djecu je napisla više pjesničkih zbirki: Patka Zlatka, Tuga i radost šume, Kornjačin oklop, Mčak Džingiskan i Miki-Trasi, Miki-Trasi i baba Pim-Bako, Mačak na mjesecu, i druge.

Linkovi