Prva Cigareta - lektira za 6-razred


Prva cigareta  pisac:  Tito Bilopavlović
Vrsta djela : pripovjetka
Vrijeme radnje : nekada davno
Mjesto radnje : sajam , u Brazovićovoj bašči
Tema : Skupina dječaka koja su htjela isprobati kakav je dim cigarete
Pouka : Trebamo čekati zrelost za neka nova iskustva
Kratak sadržaj : 
Bio jedan gonič stoke , koji se zvao Grdan. Neobrijan , u dronjcima motao se sajmištem. Zaostajao je u hodu , podizao štap i pretraživao joj vrh. Stavljao bi iza toga ruku u torbu , kao da nešto sprema. Bijaše subota , sajmeni dan. Grda je zaspao uz kotač seljačkih kola. Oko njega toptali su konji i mukale krave , a on je hrkao kao traktor. Napio se rakije – reče Mokro. Bio je bezopasan. Godra se toliko osilio da mu je zavukao ruku u džep. Izvukao je gomilu opušaka. Svaki je u sredini imao rupice. Grdan je štapom sakupljao odbačene opuške. Tako on čisti ulice – reče Anica. Sakupljao je da bi iz njih vadio ostatak duhana , uvijao ih u novinski papir i tako pravio debele cigarete čiji je dim nadaleko zaudarao. Mislim da je vrijeme da ih počnemo pušiti – mudrao je Ćoro. Pušenje je nezdravo. Anica se suglasila. Važno je izabrati papir. Nije dobro ako su na njemu slike u bojama. Od zelene možeš pozeleniti , od plave poplaviti. Kinezi sigurni puše cigarete uvijene u žuti papit. Dogovorili su se da se sutradan okupe u zapuštenoj Brozovićevoj bašči , gdje će u visokoj travi zapaliti prve cigarete. Došao je i taj dan. Mrvili su crni duhan iz pikavaca. Izmješali su ga s orahovim lišćem. Nastao je „ div-orah“. Vidio sam kako otac povlači dim , a mama je uvjek govorila : „ Samo se ti drogiraj .“ Kad je kresnula šibica , napetost je dosigla vrhunac. Povukao sam duboko i u prsima mi je nešto naglo naraslo. Očekivao sam da mi se pojavi lijep san. San s Anicom koja nosi hladnu vodu u čaši pa zajedno pijemo i smijemo se. Trčimo proljetnom šumom. Čuo je njen glas! San je znači počeo. – Evo ih! Ovdje su . Pogledajte! – vikala je Anica. Povukao sam još jedan dim. Tad me neko potegnu za uho. To više nije bio san jer je bol bila stvarna. Moj otac je također bio stvaran. Dečki su se razbježali. Kroz suze sam vidio Anicu-izdajicu. Iz trave , izvijahu se dim od bačenih cigareta. Glava mi je bila teža za tri dima i dvije zaušnice.
Opis likova:
Likovi : Tito , Grdan , Ćoro , Anica , tata , mama
Osobine likova : Tito : nestašni radoznali dječak koji se upušta u avanturu.
Grdan : Zao i ljutit starac koji nije volio djecu.
Anica : osvetoljubila djevojčica.
Bilješka o piscu:
Tito Bilopavlović cijenjeni je hrvatski književnik rođen 1940. godine u Novoj Gradiški. Svoje je školovanje nastavio u Zagrebu gdje je diplomirao na pravnom fakultetu u Zagrebu. Svoju karijeru kao cijenjeni književnik započeo je već 1959. godine.
Vrlo brzo nakon što je počeo pisati prepoznat je kao majstor za kratke priče i pripovijetke. Neka od njegovih značajnijih dijela su: “Paunaš”, “Filipini iza ugla”, “Otmica Labinjanki” i ostala.

Linkovi