Omiški Gusari lektira 6-razred


Pisac: Alojz Majetić
Vrsta djela:
Povjesni roman.
Tema: borba jednog hrvatskog plemena kačića protiv mlečana i bizanta.
Ideja: borba Omišana protiv bizantskih podanika u splitu i mlečana, i ljubavi između kneza Malduha i Marije.
Mjesto radnje: srinjani podno mosora, Omiš, Split.
Vrijeme radnje: od 1180. godine do 1226.godine.
Kratak sadržaj:
Godine 1180. Nadbiskup Rajner spletkama i uz pomoć carskog namjesnika rogerija isposluje za splitsku crkvu pravo na zemljište u selu Srinjanima ispod Mosora. Ta zemlja je inače pripadala omiškom plemenu Kačića . Kad rajnerije dođe sa svojim ljudima omeđiti zemlju kačići sa svojim knezom Nikolom ga pokušavaju otjerati, ali rajnerije se ne da. Gramzivost i upornost rajnera razbjesne kačiće i oni ga kamenjem zatuku. Ovaj događaj jako je uzbudio splićane, pa kačići sklanjaju budućeg mladog Malduha u kojeg Nikola plaže velike nade, upravo u Split kod ribara Jakova i njegove žene Murve. Već trećeg dana boravka u splitu malduh se zagledao u Mariju, kćerku uglednog plemića Petra Plusnika, probizantinca i neprijatelja kačićevog roda. Marija nije kao svoj otac, naprotiv odvratan joj je zakon mača. U međuvremenu kačići potuku kaznenu bizantijsku ekspediciju koja, to je bila velika sramota pa splićani dugo vremena nisu o tome obavijestili cara bizanta. Za života rajner je skupio  i opljačkao mnoga bogatstva koja je pohranio u raveni, a isprave o tome čuva njegov sluga Mačica. S petrom Pulsnikom Mačica dogovori da će splitu vratiti dragocjenosti , a za uzvrat će dobiti plemićki naslov. Već sutra kreću s galijom u ravenu, a u galiji su mačica, klerik radan i pulsnikov sin dominik. Koristeći gužvu u luci malduh se uspije približiti Mariji, šapnuo joj je da će je jednog dana uzeti za ženu. Međutim to je uočila jurislava , petrova sestra, sve je rekla petru. Sutra dan je Malduh uhvaćen i bačen u tamnicu. Knez nikola znao je da treba spasiti dječaka. Šimun nikolin sin smisli lukav plan da zarobe dominika, i razmjene ga za malduha.
Da bi plan uspio poslužili su se galijom,  u luci u splitu namamili su dominika na galiju i zarobili ga. U međuvremenu marija saznaje za očevu i jurislavinu zavjeru. Ona ucjenjuje jurislavu i dolazi prije razmjene do malduha. Radnja se nakon toga prebacuje u 1194 godinu. Malduh je odrastao čovjek ,m knez od jadrana ili morski knez. Mlečani vladaju gotovo čitavom dalmacijom a hrabri su omišani rijetki koji im se suprostavljaju. Sve ove godine malduh je uzalud tražio mariju koju je otac poslao u samostan. Malduh zaveden krivim tragom u potrazi za marijom dolazi preblizu venecije gdje ga zarobe i odvedu na galiju. Četrnaest mjeseci je na galiji a jedan id najgorih goniča je marijin brat dominik koji se sad zove domenico. Malduha ipak spase njegovi omišani u napadu na mletačku galiju. U napadu je zarobljen dominik a malduh mu nudi život u zamjenu da kaže gdje je marija. Saznaje da je marija u jednom samostanu pokraj splita, odmah se zapućuje tamo. Kad ga je marija nakomn šest godina ugledala mislila je da sanja on ju je podigao u naručje i ubrzo su bili na put u omiš. Nakon što mu se rodio sin osor vrati se moru i krene da oslobodi gradove uz obalu od mlečana, prvo ode u dubrovnik gdje mu otvore oči jer mlečani u stvari nagovaraju sve gradove da krenu na omiš, tako će borba omišana biti protiv sunarodnjaka i s malo izgleda. Sledećeih godina omišani su povećali svoju flotu i napadali mlečane, u jednom napadu ponovo zarobe dominika a nakon nekog vremena se čak počne stvarati i prijateljstvo između dominika i malduha. 1203 godine mletački dužd entico dandolo uspio je uništiti zadar jedan od ugarskih gradova koji njima oduvijek bio smetnja. Istog proljeća omišani grade najveću flotu još od kralja tomislava i osvećuju se za zadar. Nakon toga papinski poslanik akoncije pokušava uništiti omišane. Ali omišani lukavom ratnom strategijom poraze ih podno zidina omiša. 1226. godine omišani potpisuju mir s papom te su spalili svoje brodove, Malduhu Kačiću se nakon toga gubi svaki trag.
Opis likova:
Malduh Kačić : glavni lik romana, osobine- srčanost, strastvenost, odlučnost, hrabar, mudar, plemenit, kako ga neki zovu knez od jadrana.
Marija Pulsnikova:  lik koji utječe na povjesne događaje, strpljivo čeka voljenog malduha, snažna i odlučna kad je tolike godine čekala svog voljenog.
Dominik: marijin brat,
u većem dijelu romana prikazan kao negativan lik, na kraju se mijenja i prelazi na stranu malduha koji ga je zarobio.
Bilješke o piscu:
Alojz Majetić  vidi više ovdje.

Linkovi