Podijeli ovu lektiru sa prijateljima

Vlak u snijegu lektira za 3-razred


Pisac: MATO LOVRAK
Vrsta djela:
roman
Mjesto radnje: Veliko Selo, Jabukovac,  Vlak, grad Zagreb
Vrijeme radnje: Zima, 8. veljača.
Tema: Djeca četvrtog razreda golim rukama oslobađaju golemu lokomotivu iz snijega.
Pouka: zajedničkim kolektivnim radom mogu se pobjediti sve prepreke ma kako one nesavladivo izgledale.
Ideja: Kad se male ruke slože sve se može.
Kratak sadržaj:
U sredini velikog sela najveća kuća je škola. Iznutra i nije baš tako lijepa, klupe su tvrde i stare, malo veselja i ljepote joj daju slike dječijih radova koji vise na zidovima. Među njenim brojnim đacima je i troje djece iz zaseoka koji se zove Jabukovac. To su Ljuban, Pero i Draga. Oni idu u četvrti razred, ali Ljuban, Pero i Draga ne razgovaraju još od prvog razreda. Bilo je to jednog dana kad su se igrali svatova, mladoženja je bio Pero a mladenka je bila Draga. No problem je bio u tome što u svatove nije bio pozvan Ljuban i on se zbog toga naljutio. Zato se baš kad je svadba bila na vrhuncu iz grmlja začulo neko mumljanje a potom je izvirila konjska lobanja. Svi su se prestrašili i nastala je jurnjava i dernjava. Mladoženja je od straha ostavio mladenku i pobjegao, jedino je Draga imala hrabrosti i ostala. Otkrila je Ljubanovu šalu i između njih došlo je do svađe. Ljuban joj je predlagao da izabere drugog mladoženju a ona je baš izabrala njega. Međutim Ljuban pomalo zbunjen odbija njenu ponudu, jer mu je otac rekao da će se ženiti tek kad odsluži vojsku. Draga se tada uvrijedila i prestala snjim razgovarati. I tako Draga, Ljuban i Pero svakodnevno pješače iz Jabukovca u školu. Jednog dana učitelj je predložio dfa organiziraju zadrugu koja se sam brine o radu, rtedu i uspijehu svoje zajednice. Nakon komplikacija okmo izbora domaćina koji će voditi zadrugu i perinog podmićivanja da glasaju za njega ipak je izabran Ljuban. Na kraju prvog važnog sastanka Ljuban je pročitao pismo jednog liječnika iz grada. U pismu se poziovalo školu da dođu razgledati higijensku izložbu. Nakon što su sve sredili odredili su dan putovanja 8 veljače. Putovanje je bilo uzbudljivo, Nada koja je imala najljepši rukopis preko cijelog vagona napisala je "Zadruga Ljubanovac" .  U gradu su se osjećali kao u nekom čudesnom svijetu, nakon higijenske izložbe posjetili su novinarsku tiskaru, tvornicu suhomesnatih proizvoda i tvornicu čokolade. Dok su šetali gradom spustila se prava sniježna mećava, zatim su otišli  u kino. Za vrijeme predstave učitelju je pozlilo pa je odvezen u bolnicu. Tako je zadruga prepuštena sama sebi. Nakon toga su djeca došla na kolodvor i prije nego što su ušli u vlak stiglo je pismo od učitelja s porukom " A vi budite pametni i sad pokažite da ste zadruga i da ćete moći i bez mene kući. Ljubane! ne daj nikome izlaziti iz vagona do našeg sela. Držite se junački". Kad su krenuli kondukter je rekao Ljubanu da bi snijeg mogao zaustaviti vlak pa bi se putovanje moglo oduljiti. Tada je ljuban naredio da svu hranu skupe na jedno mjesto i dsa je ravnomjerno dijele svakom od djece. Oni koji to neće nisu više članovi zadruge.
Bilo je i takvih koji nisu htjeli dati svoju hranu a predvodio ih je Pero. Toj skupini se pridružila i Draga koja se nije dobro osjećala samo zato što je bila još vijek ljuta na Ljubana. U perrinoj grupi došlo je do nesuglasica, jedanse dječak htjeo vratiti zadrugarima ali ovi ga nisu primili tad je vlak naglo stao. Ljuban je svima podijelio jedan obrok hrane a Perina družina je pojela sve što je imala. Strojovođa i ložač otkopčali su lokomotivu s namjerom da probiju sniježni nanos, ali nisu uspjeli, lokomotiva se zabila u snijeg i nije mogla maketi. Vagoni su ostali bez grijanja. Zavladao je strah od smrzavanja, ali dobili su kantu sa žarom gdje su se mogli grijati i straha je nstalo. Ljuban je zadrugu podijelio u tri grupe, koji su naizmjenice rukama i nogama odgrtali snijeg od lokomotive. Neki su članovi jako ozebli pa su ih smještali u vagon koji su nazvali bolesničkim. Iz Prerine grupe se najprije vrati jedan član, pa onda još trojica. Draga se teško razboljela pa je Ljuban otrčao i prenijeo je u bolesnički vagon. Zajedničkim naporom zadrugara i strojovođe lokomotiva je oslobođena i priključena na vagone, koji su se počeli zagrijavati. Nakon svih uzbuđenja zadrugari su jeli i zaspali u toplom vagonu. To je iskoristio Pero , dovukao se do hrane i počeo krasti, usred krađe Ljuban koji se pravio da spava sčepa Peru ali on uspije pobjeći i sakriti se u zahodu. Ljuban potrča za njim izvuče ga iz zahoda i nastade žestoka tučnjava. Pero je iskočio iz vagona i pao u dubok snijeg i zamalo se ugušio, ali Ljuban se smilovao i izvukao ga. Umjesto zahvalnosti Pero ga pokuša izbaciti iz vlaka, ali nije uspio. Ljuban ga opet istuče tako da je ovaj opet molio za milost i oprost. N kraju se ljuban smilovao dao mu jesti i da spava u vagonu s drugim zadrugarima. Nakon toga konačno stigne pomoć iz grada i vlak kreće put Velikog sela. Na željezničkoj postaji zabrinuti roditelji jedva su dočekali svoju djecu. Svi su se sretno vratili a Ljuban, Draga i Pero po prvi put su išli u svoj Jabukovac zajedno u sankama Perina oca koji se prilično rasrdio na svog sina kad je od konduktera čuo da se on odvajajo od ostalih.
Opis likova: 
Ljuban: pravi je vođa, pravedan, plemenit, hrabar i domišljat. Voli šalr i vragolije, ali zna biti i vrlo ozbiljan.
Pero: prava je suprotnost Ljubanu, razmažen i pravi se važan, sebičan, svadljiv, neuredan, grub, podmukao, lažljiv i ljubomoran.
Draga: ponosna ali prilično tvrdoglava djevojčica, osjetljiva je i preozbiljna djevijčica. Voli ljubana ali to ne želi priznati.
Učitelj: pokretač osnivanja zadruge koja djeluje bez njegovog utjecanja, u gradu se naglo razboljeva alio i tako bolestan misli na svoje učenike.
Kondukter:  simpatičan lik, ispočetka nepovjerljiv prema djeci , no ubrzo zaključuje da je ljuban pravi vođa pa mu pomaže.
Sporedni likovi:
Ružica, Marica, kondukter, zadrugari, Ivan, Stanko, Rade, Milica, Jozo,
Jela
Bilješka o piscu:
Mato Lovrak idi više ovdje.

Linkovi

Dodaj svoj komentar