Stara tajna lektira za 5-razred


Stara Tajna  pisac: Advan Hozić
Vrsta djela:
Zbirka dramskih igrokaza,
Mjesto radnje:
Vrijeme radnje:

Tema: 1.prve ljubavne dječje simpatije, 2.odnos između djece i odraslih, 3.odnos izmneđu učenika i nastavnika.
Ideja: Školsko doba najljepše je doba u ljudskom životu.
Kratak sadržaj:
Stara tajna:

Fuad je mrkom šapnuo na uho neku tajnu. Fuad potom odlazi u kino, a Mrkom pristupa drugar Zejnil. Pita ga o čemu je razgovarao sa Fuadom. Zejnil mu je to u povjerenju šapnuo na uho. Potom Zejnil Fuadovu tajnu odaje Dudi. Na kraju Zejnil ostaje sam na sceni, a njemu prilazi djevojčica zlata. Zejnil i njoj odaje Fudinu tajnu, a ova je na kraju kazuje drugarici minki. Ta mnogo čuvana tajna za minku je posve stara. Fuad je u nju ludo zaljubljen. Na to minka hladno odgovara: To nije nikakva tajna, to Fuad priča svima, a sve u nekakvom povjerenju, bezveze.!.
Varka:
U Mehinoj kući , Meho, Dejan i Ivo bajagi uče, a ustvari slušaju muziku sa kazetofona. S njima je Mehina mlađa sestra Hata. Odjednom zvoni telefon i dječaci isključuju kazetofon. To zove Mehina majka i pita ga da li uči. On joj brzo slaže da uči. Nakon toga dječaci ponovo slušaju muziku, a telefon ponovo zazvoni. Ovaj put Mehin tata pita Mehu dali uči biologiju. Meho je opt slagao da upravo uče vrste riba . Otac je zatražio da razgovara i s malom Hatom, i upitao je šta rade dječaci. Hata nevino odgovara da dječaci ne uče , već slušaju muziku sa kazetofona. Tako je njihova dječačka varka bila razotkrivena, jer mala Hata nije željela lagati roditeljima.
Imitatori:
Grupa dječaka i djevojčica razgovara o budućoj školskoj priredbi na kojoj bi imitirali određene ličnosti. Djevojčica Ajša kaže da će imitirati svog amidžu koji stalno govori "kako se uzme". Dječak Hašim odlučio je imitirati svog tatu sa dosadnih poslovnih sastanaka, dok je Dunja je dunja imitirakla svoju nakinđurenu komšinicu. Dječak Begler priznao je da nema talenta za imitiranje. Tako su se dječaci i djevojčice pripremili za školsku predstavu imitiranja pod nazivom "pokaži šta znaš". 
Bilješke o piscu:
Advan Hozić rođen je 1926 godine u Kotror Varoši. Poznat je kao pisac knjiga za djecu, najpoznatija djela su: Romani- Dobroćudni ratnici, dva i pol borca, Dječaci iz ulice zmaja od bosne, Glavna snaga, Lopuža, Dječak i balon.

Linkovi