Podijeli ovu lektiru sa prijateljima

Telegrafske Basne lektira


TELEGRAFSKE BASNE
Pisac: Gustav Krklec
Što su basne? 
basne su kratke priče u kojima glavnu ulogu imaju životinje koje su nosioci ljudskih osobina i njihovih postpaka. prikazuju mnoge ljudske mane i slabosti: glupost, zavist, oholost, umišljenost  itd.

STARA ŠKOLA
"vaš sam sluga " -šapće lisac lavu
i ponizno pred njim, spušta glavu,
A kad zeca susretne kraj brazde,
Viče: "skidaj šešir ispred gazde"

Koje likove ovdje upoznaješ ?
Lisac, Lav i Zec.
Kako se lisac odnosi prema lavu a kako prema zecu?
Lisac se prema lavu odnosi pokorno i ponizno a prema zecu oholo i umišljeno.
Nabroj osobine Lisca?
ohol, umišljen, prepreden, lukav, ulizica.

U ovim stihovima pisac ismijava lukavost i oholost ljudi.

MAJMUN I OGLEDALO
Reče majmun našav ogledalo:
"Hajd, da i ja pogledam se malo!"
Ču se potom njegov uzvik glasan:
"tko bi reko da sam tako - Krasan!"

U ovoj basni majmun je ?
a) pametan
b) krasan
c) samouvjeren
 - Samouvjeren.
Koja mu osobina najbolje pristaje i zašto?
Majmun je umišljen , ta osobina najbolje opisuje njega, jer ssam sebe hvali da je krasan.

ZAŠTO ŽURE
Zec spazio iz daleka
Motoriste kako žure,
pa pomisli jadan zeka :
"Sigurno ih lovci jure"

Koja je ljudska slabost ismijana u ovoj basni?
Ismijana je ljudsk Plašljivost.
Ima jedna poslovica "U strahu su velike oči"

SVRAKA I SOVA
Mudroj sovi reče svraka:
"Ti si sovo dijete mraka"
A sova će " Ni dan svjetli
Svračju pamet ne rasvijetli"

Kako si shvatio razgovor Sove i Svrake?
Razgovor sove i svrake shvatio sam kao nadmudrivanje.
Sova je nadmudrila svraku Koji stihovi to dokazuju?
Kakva je to svračija pamet?
Svračija pamet je lakomislena i slaba.
Ko je izazvao sukob?
Sukob je izazvala svraka svojom izjavom da je sova dijete mraka.

NADMUDRENA LIJA
Lisica se obrati fazanu:
"Što si sjeo na visoku granu?"
njoj će fazan: "Moja kumo mila,
to je stoga , što ti nemaš krila"

Sigurno ti se svidio naslov ove basne, zašto?
Kako je fazan nadmudrio liju?
Fazan je nadmudrio liju tako što se popeo visoko a lija nemože do njega.

Koje su fazanove osobine uočljive u ovoj basni?
Fazan je u ovoj basni lukav i pametan jer je lako nadmudrio mudru liju.


SOMIJADA
Tužio se stari som :
"Tijesan mi je djeco dom"
Pa napusti kuću staru
Našao se na Žaru....

Jasna poruka u voj basni je da budemo skromni i zadovoljni onim što imamo.

SATELTSKA LASTAVICA
Jesen... telefonska žica,
a na žici lastavica.
"Još si tu ? Ta snijeg je blizu"
A lastavica : "Čekam vizu".

Satelit-pratilac
Viza-dozvola za ulazak u drugu državu

Koji su neobični likovi u ovoj basni?
Satelit.
Čemu si se nasmijao?
Lastavica čeka vizu to je smiješno njoj ne treba viza.

O piscu:
Gustav Krklec je Hrvatski književnik, rođen je 1899. u Udbini kod Karlovca, a umro je 1977. u Zagrebu. pisao je zbirke za odrasle i djecu. poznate zbirke za odrsle us: Srebrena Cesta, Darovi za bezimenu.   Zbirke pjesama za djecu su: Put u život, Telegrafske basne, Zvonce o repu, Drveni bicikl, majmun i naočale i San i java.

Linkovi