Sebični Div - Oscar Wilde lektira za 6 razred


Sebični Div
Pisac: Oscar Wilde
Vrsta djela: Bajka
Vrijeme radnje: neodređeno
Mjesto radnje: Divov vrt
Tema: Sebičnost velikog diva koji se na kraju mijenja i postaje dobar
Ideja: Čak i najsebičniji ljudi mogu se promijeniti i postati dobri
Pitanja i odgovori - O djelu
1. Kojim je svojim postupcima Div otkrio svoju :
a) sebičnost, b) grubost, c) samoživost.
odgovor a) Div je otkrio svoju sebičnost tako što nije dao djeci da beru njegove jabuke i da s igraju u jegovu vrtu.
odgovor b) grubost je otkrio tako što je vikao na djecu i tjerao ih van iz dvorišta.
odgovor c) samoživost je pokazao tako što je plašio djecu svojom veličinom i snagom.

2. Kako je i zbog čega priroda kaznila Diva?
Priroda je kaznila Diva tako što proljeće više nije dolazilo u njegovo dvorište.

3. Pronađi slikovite opise vrta prije i poslije pojave Diva? Kojim su motivima i slikama ostvareni ti opisi?
Citat "Vrt je bio lijep i velik  u kojem je bila posađena trava. Tu i tamo se mogao vidjeti pokoji cvijet lijep poput zvijezda, a bilo je i 12 krušaka koje su u proljećeprocvjetale ružičastim i bijelim cvjetovima, dok su u jesen davale velike plodove"

4. Kojim se osobinama odlikuju djeca u ovoj bajci i na koji način sudjeluju u njezinoj radnji? (kako se ponašaju što? što čine?)
Djeca ulaze u Divovo dvorište da se igraju i beru jabuke ne pitajući Diva za dozvolu .

5.  Kada i kako se zbila promjena u divovu ponašanju? Kakvu je ulogu imao nepoznati dječačić? Što je Div pritom osjetio i odlučio?
Promjena u Divovu ponašanju se zbila kada je vidio dječačića kako plače jer se nemože popeti na drvo, kad je div izašao sva su djeca pobjegla samo je dječačić ostao , div je prišao i podigao ga na najveću granu stabla.
Mali dječačić je poljubio diva u obraz i tako uspio zadobiti njegovo srce, div je obećao da će srušiti zid i da će pustiti djecu da se igraju  vrtu.
Citat "Dječačić se nasmijao divu i rekao : jednom si i dopustio da se igram u tvom vrtu, a ti ćeš danas poći sa mnom u moj vrt koji se zove Rajski vrt".

6. Na koga te posjeća mali dječačić? Zašto?
Mali dječačić me podsjeća na anđela iz raja zato jer je dobar a i rekao je da će povesti diva u svoj vrt koji se zove rajski vrt.

7. Kako bajka završava? 
Bajka zvršava tako što div umire i odlazi u raj jer je na kraju postao dobar i učino dobro djelo za dječaića koji je bio mali nađeo s neba.
Bilješke o piscu pogledaj ovjde.

Linkovi